Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan Veli Alıcı’ya TÜBİTAK 1002-A Proje Desteği--

14 Aralık 2023 Perşembe - Görüntülenme: 787

Proje Başlığı: Kırsal Mahalle Uygulamasının Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Hizmet Sunumuna Etkisi ve Analizi: Mersin Örneği 

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Orhan Veli ALICI
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Proje Süresi: 9 Ay

2014 yılı itibariyle büyükşehir belediyelerinde il mülki sınırı uygulamasına geçilmiş olup köylerin mahalleye dönüştürülmesi ile birlikte kırsal nüfusun yerel vergi ve ücretler karşısında korunması maksadıyla bu yerlere kimi istisna ve muafiyetler tanınmıştır. Söz konusu ayrıcalıkların kırsal alanları ve kırsal yerleşik nüfusu koruyacak şekilde devam etmesi adına “Kırsal Mahalle” uygulamasına geçilmiş olup anılan uygulama mevzuata göre sadece mekân özelinde alınabilmektedir. Böylece kırsaldaki yerleşik nüfus dışında geçici olarak bu yerlerde mukim olan kentli nüfus da bu istisna ve muafiyetlerden yararlanabilmektedir. Uygulamanın yarattığı sorunların giderilmesi adına 2023 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına kırsal mahallelerin tespitine dair usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir. Böylece Bakanlığa mekân dışında “kişi” veya “mesken” ayrımı ile kırsal mahalle kararı alınabilmesi adına düzenleme yapabilme yetkisi tanınmıştır. Bu bağlamda proje kapsamında, kırsal mahalle uygulamasının mekân/kişi (abone/tüketici)- mesken ayrımı ile tespit edilmesi ve uygulanması halinde su ve kanalizasyon hizmetlerinin etkinliği ve verimliliği ölçülecek, buna bağlı olarak da bu iki uygulamanın bütçe ile etkinlik arasındaki bağlantısı araştırılacaktır.

--